TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TỔ CHỨC HN CBCCVC NĂM HỌC 2021 - 2022

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

HNCBCCVC NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện theo hướng dẫn số 186/HD-PGD&ĐT-LĐLĐ, ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Phòng GDĐT và LĐLĐ huyện Việt Yên  về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2021 2022, ngày 24 tháng 9 năm 2021 Trường Mầm non Hồng Thái đã long trọng tổ chức Hội Nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 – 2022 nhằm kiểm điểm Nghị quyết hội nghị đề ra năm 2020-2021, đồng thời xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021-2022. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của nhà trường đã tham gia hội nghị trong không khí vui tươi, phấn khởi.

 

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là một hoạt động quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ giáo viên đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với ban lãnh đạo nhà trường để góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

Mở đầu chương trình dồng chí Thân Thị Quý – Phó hiệu trưởng tổ chức lễ chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua nội quy hội nghị, giới thiệu đoàn chủ tịch.

Đồng chí Lương Thị Thắm  - Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường trình bày trước hội nghị báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB-CC-VC năm học 2021 – 2022 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Đồng chí Thân Thị Huyền – Trưởng ban thanh tra đọc báo cáo Ban thanh tra năm học 2022-2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021-2022. Đồng chí Trần Thị Hằng – tổ trưởng tổ chuyên môn 5 tuổi thay mặt tổ tham luận và đề xuất chuyên môn năm học 2021-2022. Đồng chí Thân Thị Thu Hằng – bí thư chi đoàn thanh niên tham luận lĩnh vực nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn.

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị thảo luận, góp ý, bổ sung, hoàn thiện cho các dự thảo Báo cáo, Phương hướng năm học. Hội Nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận, thảo luận sôi nổi, tích cực.

Đồng chí hiệu trưởng và đồng chí chủ tịch công đoàn đã thay mặt lãnh đạo nhà trường giải đáp các thắc mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường một cách xác đáng và hiệu quả.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – phó bí thư Đảng ủy xã phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Trong bài phát biểu, đồng chí đã chúc mừng n hững thành quả của nhà trường trong năm qua đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục đối với nhà trường. Thay mặt nhà trường đồng chí Lương Thị Thắm – hiệu trưởng nhà trường đã có ý kiến đáp từ tiếp thu và cảm ơn đồng chí phó bí thư.

Hội nghị đã tổ chức bầu Ban thanh tra và Ban nữ công. Kết quả 3 đồng chí được bầu vào ban nữ công, 3 đồng chí được bầu vào Ban thanh tra nhân dan với 100% biểu quyết nhất trí.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hồng Sen – Chủ tịch công đoàn nhà trường lên đọc danh sách tuyên dương khen thưởng cán bộ giáo viên năm học 2020 – 2021 và phát động phong trào thi đua năm học 2021 – 2022. Các đồng chí lãnh đạo đã tặng giấy khen chiến sĩ thi đua và giấy khen tiêu biểu cho các đồng chí CBGV.

         

 

 

 

Cuối hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hồng thay mặt thư ký thông qua nghị quyết hội nghị. Toàn thể CBGVNV nhà trường đã biểu quyết thống nhất 100% nhất trí.

 

 

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Bản Nghị quyết là tâm sức, là niềm tin và hi vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Hồng Thái bắt đầu một năm học mới hứa hẹn nhiều thay đổi lớn lao. Cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác giáo dục mà Đảng và Nhà nước giao phó.

 

                            

 

        Trường MN Hồng Thái