Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Cô-rô-na gây ra (gọi tắt là Công văn số 79-CV/TW), Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na gây ra (gọi tắt là Chỉ thị 05) và Công điện hỏa tốc số 328/CĐ-UBND tỉnh Bắc Giang ngày 01/22/2020 của Chủ Tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra . trường mầm non Hồng Thái xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi nghờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

2. Phối hợp với trạm y tế xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông năm 2020.

3. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các lớp học, môi trường cảnh quan ngoài lớp học như sân cơi PTVĐ, sân chơi khu chợ quê… đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

- 100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô-na và dịch bệnh mùa đông.

- 100% trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường được uống nước ấm, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng theo dõi, quản lý về sức khỏe.

- 100% cơ sở giáo dục phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

- 100% các lớp đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

- Triển khai tới tất cả các lớp mẫu giáo trong toàn trường, kể cả các nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn xã.

- Thời gian áp dụng từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.

2. Đối tượng áp dụng

- Tất cả 20 lớp mẫu giáo trong trường và toàn thể các bậc PHHS

- Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn toàn xã.

V. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông trong nhà trường.

a) Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Công văn số 79-CV/TW, Chỉ thị số 05/CT-TTg, Công văn số 1696/TTg-KGVX va Kế hoạch của Ngành để cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, trẻ em, học sinh nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô-na và dịch bệnh mùa đông.

b) Đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông ở Trung ương và địa phương; phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông; tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, các chiến dịch, sự kiện truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường truyền thông đến các đối tượng, vùng miền có nhiều khó khăn về chăm sóc sức khỏe.

c) Hướng dẫn học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

d) Phát huy mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em, học sinh trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh trong các nhà trường.

đ) Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Tổ chức, chỉ đạo điều hành

a) Củng cố, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo y tế trường học (YTTH) các cấp, Ban chăm sóc sức khỏe học sinh để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương và trong nhà trường.

b) Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của trường do hiệu trưởng làm trưởng ban.

c) Củng cố và kiện toàn hệ thống y tế trường học về các tiêu chuẩn, quy định về nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế của trường mầm non đảm bảo được việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh.

d) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trường học, tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên.

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động y tế trường học, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động chữ thập đỏ trong trường học đảm bảo thích ứng với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

e) Hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật, của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, trẻ em.

g) Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và báo cáo các hoạt động y tế trường học và phòng chống dịch, bệnh tại nhà trường.

h) Xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông có thể xảy ra.

Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học.

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh, trong toàn ngành Giáo dục. Chỉ đạo các lớp tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với trạm y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong lớp, trường học tại địa phương;

- Chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các sở ngành có liên quan theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Cô-rô-na gây ra tại Trung Quốc và nhất là tại các tỉnh gần Việt Nam;

- Chỉ đạo các lớp phối hợp với nhân viên y tế và BGH nhà trường nhằm năng tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút Cô-rô-na gây ra;

- Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong trường học. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên không hoang mang lo lắng;

- Nhà trường phối hợp với trạm Y tế và các ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống khi có dịch xảy ra;

- Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân xã và về Phòng giáo dục và Đào tạo để xử trí.

Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học

- Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong toàn ngành Giáo dục hợp hàng tuần và đột xuất phối hợp tích cực với trạm Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh;

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Cô-rô-na gây ra;

- Phối hợp với trạm Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;

- Phối hợp tích cực với trạm Y tế xử lý triệt để các ổ dịch;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên không hoang mang lo lắng; phối hợp với trạm Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Thực hiện báo cáo theo quy định.

Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học

- Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh, trong toàn trường tổng hợp hàng ngày hoặc đột xuất để phối hợp tích cực với trạm Y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học trên địa bàn;

- Phối hợp với trạm Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh, nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, nhà giáo và học sinh trong trường có ổ dịch;

- Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho UBND xã các cấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo các biện pháp phòng chống dịch

để nhận được sự chỉ đạo kịp thời;

- Phối hợp với trạm Y tế giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học.

- Phối hợp với trạm Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;

- Phối hợp với trạm Y tế tổ chức thường trực, phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục;

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp có nguy cơ, thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên không hoang mang lo lang; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Phối hợp với trạm Y tế và các sở, ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong trường học.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra tại các cơ sở giáo dục;

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo để có phương án xử lý.

3. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học

a) Phối hợp với trạm Y tế hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học các cấp; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học

c) Phối hợp với các ban ngành và tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường truyền thông, huy động sự hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước về công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học.

4. Công tác kiểm tra, thanh tra

Tổ chức các Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học trong các cơ sở giao dục tại địa bàn xã.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai Kế hoạch của trường: Các cấp quản lý giáo dục từ lãnh đạo địa phương, đến các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch.

2. Các đồng chí CBQL, GV chủ nhiệm, phụ trách các lớp từ 3- 5 tuổi tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Công văn số 79-CV/TW, Chỉ thị số 05/CT-TTg, Công văn số 328/CV-UBND tỉnh và Kế hoạch của trường; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của từng lớp, trong đó cụ thế hóa các nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể; hằng ngày báo cáo về BGH để tổng hợp.

3. Đối với BGH, đồng chí kế toán, thủ quỹ:.

- Xây dựng tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức về y tế trường học và phòng, chống dịch bệnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên.

- Lập dự toán kinh phí chi tiết cho các hoạt động; huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho các hoạt động của Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế, TTYT dự phòng, Lãnh đạo địa phương, quản lý môi trường y tế, khám chữa bệnh.

5. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có gì vướng mắc xin liên hệ với thủ trưởng đơn vị. để giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Chủ tịch UBND xã (để p/h chỉ đạo);

- Trạm Y tế (để p/h chỉ đạo);

- Các thành viên Ban Chỉ đạo (để t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Thân Thị Dịu