Sáng ngày 05/10/2020, trường Mầm non Hổng Thái đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường. Hội nghị cán bộ, viên chức là diễn đàn thực hiện dân chủ trực tiếp của cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được chú trọng tổ chức định kỳ hàng năm. Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên nhân viên thực hiện quyền làm chủ của mình, không chỉ góp ý xây dựng mà còn tham gia quá trình quản lý nhà trường, tạo sự thống nhất về tư tưởng của cán bộ, công nhân viên

     Hội nghị đánh giá những việc làm được, chưa làm được của năm học trước, nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới; thống nhất kế hoạch, các giải pháp, chỉ tiêu và phát động thi đua, đề ra các giải pháp phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường cùng chăm lo sự nghiệp chăm sóc giáo dục trẻ trong năm học mới. Đây chính là dịp để mỗi thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, hội nghị là tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời đây cũng là cơ hội để nhà trường kiến nghị những quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức và người lao động đối với các cấp lãnh đạo. Tại hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng Thân Thị Dịu đã đọc báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2019 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học mới 2020-2021.

Đ/c Thân Thị Dịu-HT đọc báo cáo

     Mục tiêu chung của trường năm học 2020-2021 là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục mầm non, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra của năm học. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của ngành về giáo dục mầm non, đảm bảo an toàn thực phẩm trong nuôi dưỡng, phát huy dân chủ, nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên, công nhân viên, quan tâm đến các cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt; Xây dựng trường Mầm non Hồng Thái thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh có quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh. Tạo mọi điều kiện và môi trường thuận lợi nhất cho các thành viên của trường phát huy năng lực, sức sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới phương pháp giáo dục trẻ, củng cố phát triển về số lượng và chất lượng về công tác giáo dục mầm non của trường, thực hiện chuyên đề phát triển thẩm mỹ.

     Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Cán bộ viên chức của trường đã thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại trong năm học 2019 - 2020 và mạnh dạn đề ra những chủ trương, biện pháp cần thực hiện trong năm học 2020-2021 góp phần đưa nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh. Hội nghị đã biểu quyết Dự thảo nghị quyết hội nghị Cán bộ viên chức với sự tán thành 100%. Tin tưởng rằng với ý chí quyết tâm cao, sự đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong toàn trường sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ nội dung và chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị đã đề ra.