Thực hiện theo kế hoạch số 367/LĐ-PGDĐT, ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019 - 2020. Trường Mầm non Hồng Thái đã long trọng tổ chức Hội Nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020 nhằm phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo của đội ngũ CBCCVC trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

 

Hội nghị CB CC-VC năm học 2019-2020 được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường, đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục tại trường mầm non Hồng Thái. Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Về dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức có các đồng chí cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

Hội nghị làm việc dưới sự chủ trì của 03 đồng chí Thân Thị Dịu - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; Đồng chí Thân Thị Thủy – PHT nhà trường và đồng chí Nguyễn Hồng Sen- Chủ tịch công đoàn trường.

Hội nghị lần lượt nghe các văn bản dự thảo do nhà trường và công đoàn đơn vị chuẩn bị gồm: Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019, phương hướng nhiệm vụ chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của năm học 2019 - 2020; Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2018, kế hoạch dự toán thu - chi năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2018-2019 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018-2019 và chương trình công tác năm học 2019-2020.

Sau các báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự Hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu đại diện cho các tổ chuyên môn. Các ý kiến phát biểu tập trung vào những vấn đề thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020, các mục tiêu, giải pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong nhà trường.

.

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Mầm non Hồng Thái năm học 2019-2020 đã thành công tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường càng hiểu rõ trách nhiệm nặng nề, thực hiện tốt các chỉ tiêu biện pháp đề ra,vượt trên những khó khăn vất vả nhưng vô cùng vẻ vang của mình. Với tâm huyết, lòng nhiệt tình, năng lực lãnh đạo sáng tạo của BGH nhà trường, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, trường Mầm non Hồng Thái vững tin sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm học 2019-2020.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị CBCCVC trường mầm non Hồng Thái

Description: C:\Users\Microsoft Windows\Desktop\CBCC2.jpg

Description: C:\Users\Microsoft Windows\Desktop\CBCC1.jpg

                                                                                                                                                                                              Người viết: Thân Thị Quý