Chi bộ Trường MN Hồng Thái kết nạp Đảng viên mới

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Chi bộ Trường MN Hồng Thái luôn ý thức được bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao số lượng, chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thời gian qua Chi bộ Trường MN Hồng Thái đã hết mình quan tâm làm công tác phát triển Đảng, qua việc tạo nguồn phân công Đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Năm 2021, được sự giúp đỡ của Đảng viên Chi bộ Trường MN Hồng Thái và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Vũ Thị Huyền Trang đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số:     -QĐ/ĐU ngày               của Huyện ủy Việt Yên, Chi bộ Trường MN Hồng Thái đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Vũ Huyền Trang, giáo viên, theo quy định của điều lệ Đảng.

(Ảnh)

Chi bộ Trường MN Hồng Thái thực hiện nghi thức chào cờ

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, Đồng chí Lương Thị Thắm - Bí thư Chi bộ Trường MN Hồng Thái thay mặt Chi ủy đọc Quyết định kết nạp đảng viên đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Ngô Thanh Lâm trong thời gian đảng viên dự bị, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

(Ảnh)

Đ/c Lương Thị Thắm - Bí Thư Chi bộ Trường MN Hồng Thái

 trao Quyết định cho đảng viên mới.

 

Trước cờ Đảng, cờ Tổ Quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đảng viên mới Huyền Trang đã xúc động tuyên thệ Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, làm tốt  nhiệm vụ đảng viên và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Trường MN Hồng Thái, góp phần xây dựng Chi bộ Trường MN Hồng Thái, Đảng bộ xã Hồng Thái ngày càng vững mạnh.

(Ảnh)

Đ/C Huyền Trang đọc tuyên thệ trước cờ

          Buổi lễ kết nạp Đảng viên mới kết thúc trong không khí trang nghiêm. Tất cả các đảng vien chi bộ cùng đồng lòng quyết tâm xây dựng chi bộ vững mạnh trong đó có công tác phát triểm Đảng viên mới.