THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY - THÁNG 9/2021
Tuần 1 ( Từ ngày 01 đến 03/9/2021)
   
ThứBữa chínhBữa phụ
  - Cơm tẻ 
3 - Thịt sốt cà chuaCháo thịt nạc
1/9/2020 - Canh rau cải thịt nạc 
   
   
  NGƯỜI LẬP BIỂU
   
   
  Thân Thị Thủy
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY - THÁNG 9/2021
Tuần 2 ( Từ ngày 6 đến 10/9/2021)
   
ThứBữa chínhBữa phụ
  - Cơm tẻ 
2 - Thịt đúc trứng VịtCháo thịt nạc
6/9/2021 - Canh cà chua xương 
   
  - Cơm tẻ 
3 - Thịt sốt cà chuaSữa GiGo + Bánh gạo
7/9/2021 - Canh rau muống thịt nạc 
   
  - Cơm tẻ 
4 - Thịt gà rangCháo thịt gà
8/9/2021 - Canh bí đỏ xương gà 
   
  - Cơm tẻ 
5 - Thịt sốt đậu cà chuaSữa GiGo + Bánh gạo
9/9/2021 - Canh rau muống thịt nạc 
   
  - Cơm tẻ 
6 - Thịt rim mắm + Muối lạcXôi đỗ xanh
10/9/2021 - Canh cua rau cải (mồng tơi) 
   
   
  NGƯỜI LẬP BIỂU
   
   
  Thân Thị Thủy
   
   
   
   
THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY - THÁNG 9/2021
Tuần 3 ( Từ ngày 13 đến 17/9/2021)
   
ThứBữa chínhBữa phụ
  - Cơm tẻ 
2 - Thịt bò sào rau giáCháo đỗ xanh
13/9/2021 - Canh rau ngót thịt nạc 
   
  - Cơm tẻ 
3 - Giò nạc Sữa GiGo + Bánh gạo
14/9/2021 - Canh cua rau cải (mồng tơi) 
   
  - Cơm tẻ 
4 - Thịt gà rangCháo gà
15/9/2021 - Canh bí đỏ xương gà 
   
  - Cơm tẻ 
5 - Thịt lợn trúng cút kho tầuSữa GiGo + Bánh gạo
16/9/2021 - Canh rau muống thịt nạc 
   
  - Cơm tẻ 
6 - Thịt lợn + Chả cáXôi gấc
17/9/2021 - Canh bí xanh xương 
   
   
  NGƯỜI LẬP BIỂU
   
   
  Thân Thị Thủy
   
   
   
   
THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY - THÁNG 9/2021
Tuần 4 ( Từ ngày 20 đến 24/9/2020)
   
ThứBữa chínhBữa phụ
  - Cơm tẻ 
2 - Thịt đúc trứng VịtCháo thịt nạc
20/9/2021 - Canh cà chua xương 
   
  - Cơm tẻ 
3 - Thịt sốt cà chuaSữa GiGo + Bánh gạo
21/9/2021 - Canh rau muống thịt nạc 
   
  - Cơm tẻ 
4 - Thịt gà rangCháo thịt gà
22/9/2021 - Canh bí đỏ xương gà 
   
  - Cơm tẻ 
5 - Thịt sốt đậu cà chuaSữa GiGo + Bánh gạo
23/9/2021 - Canh rau muống thịt nạc 
   
  - Cơm tẻ 
6 - Thịt rim mắm + Muối lạcXôi đỗ xanh
24/9/2021 - Canh cua rau cải (mồng tơi) 
   
   
  NGƯỜI LẬP BIỂU
   
   
  Thân Thị Thủy
   
   
   
THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY - THÁNG 9/2021
Tuần 5 ( Từ ngày 27/9 đến 01/10/2021)
   
ThứBữa chínhBữa phụ
  - Cơm tẻ 
2 - Thịt bò sào rau giáCháo đỗ xanh
27/9/2021 - Canh rau ngót thịt nạc 
   
  - Cơm tẻ 
3 - Giò nạc Sữa GiGo + Bánh gạo
28/9/2021 - Canh cua rau cải (mồng tơi) 
   
  - Cơm tẻ 
4 - Thịt gà rangCháo gà
29/9/2021 - Canh bí đỏ xương gà 
   
  - Cơm tẻ 
5 - Thịt lợn trúng cút kho tầuSữa GiGo + Bánh gạo
30/9/2021 - Canh rau muống thịt nạc 
   
  - Cơm tẻ 
6 - Thịt lợn + Chả cáXôi gấc
1/10/2021 - Canh bí xanh xương 
   
   
  NGƯỜI LẬP BIỂU
   
   
  Thân Thị Thủy